වසන්තය, මං නුඹට ආදරෙයි!

වසන්තය,
මං නුඹට ආදරෙයි,
හැර ගියත්
හෙට දිනෙක,
ගිම්හානයේ,
ඉපල් වී මියැදුනත් මොකද?
නුඹේ තුරුලේ මොහොතකට හිඳ
හුස්ම රැක ගන්න තව,
වස්සානේ
එක වතුර බිංදුවක් එපා මට.
– භාග්‍යා ජයසේකර –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s